top of page
Zoeken

Onteigening is geen optie

RHENEN - Het Utrechts Landschap moet zich wat flexibeler, maar ook praktischer opstellen, dan is er een oplossing te vinden waar iedereen baat bij heeft, aldus Louis van Esch, jurist bestuursrecht in ruste. Hij heeft het over de problemen van Ouwehands Dierenpark, dat in 2014 een kleine twee hectaren grond moet teruggeven aan het Utrechts Landschap. Over drie jaar loopt de pachttermijn van 25 jaar af en destijds is vastgelegd dat de parkeerplaats aan de oostzijde van de dierentuin teruggeven wordt aan de natuur.

Robin de Lange, directeur van Ouwehands Dierenpark.

Weerstand Als aankoop van de grond door Ouwehand niet mogelijk is, wil Ouwehand uitbreiden naar het sportpark Candia. De gemeente wil daaraan wel meewerken en heeft een nieuwe locatie op het oog aan de Reumersweg / De Lijstereng. Deze plek stuit op grote weerstand bij de buurtbewoners en er is inmiddels een stichting Vrienden Behoud Lijsterengh in oprichting om dit te voorkomen. Louis van Esch, buurtbewoner en jurist in bestuursrecht , is ook geen voorstander van een verhuizing van het sportpark. Natuurlijk levert het overlast op, denk aan het extra verkeer van en naar het sportpark, de nodige geluidsoverlast die een dergelijk accommodatie oplevert em mede daardoor is waardevermindering van koopwoningen zonder meer aan de orde, aldus Van Esch. Hij beseft echter ook wel dat elke andere locatie dezelfde bezwaren zal hebben, tenzij het sportpark buiten het woongebied wordt gerealiseerd en dat is nou net wat de sportverenigingen niet zien zitten in verband met de bereikbaarheid van het park door met name een groot aantal jeugdige sporters.

Kosten en tijd De kosten voor een verhuizing van het sportpark kunnen dramatisch oplopen volgens Van Esch. De gemeente heeft nog geen planschadecalculatie gemaakt bij verplaatsing van het sportpark. Deze claims kunnen in de miljoenen lopen en daarnaast kunnen allerlei bezwaarprocedures een aanleg van het sportpark ernstig vertragen. Een oplevering in 2014, het jaar waarin de pachtovereenkomst van de parkeerplaats eindigt, is dan niet meer aan de orde. Van Esch heeft het over procedures die zo 7 tot 8 jaar lopen.

Beschadigde Natuur De keuze voor Lijsterengh is ook een ongelukkige uit oogpunt van natuurbehoud. Men wil nu dit stuk nog ongerepte natuur gaan aantasten om elders een kleiner stuk natuur, dat al aangetast is, terug te krijgen redeneert Van Esch. Door de aanwezigheid van Ouwehand en het sportpark zijn op de Grebbeberg al concessies gedaan, dus is en blijft daar sprake van een beschadigde natuur.

Onteigening Er is eerder gesuggereerd dat, indien het Utrechts Landschap vasthoudt aan teruggave van de parkeerplaats, er een mogelijke onteigeningsprocedure kan worden opgestart. Geen schijn van kans volgens de jurist. Onteigening kan alleen als de grond gebruikt moet worden voor doeleinden die een aanmerkelijk maatschappelijk belang hebben en daar is in dit geval geen sprake van”. Ouwehand heeft als particulier bedrijf een parkeerprobleem en moet dat zelf oplossen.

Simpel De oplossing is simpel, verkoop de relatief kleine kavel aan Ouwehands Dierenpark voor een goede prijs en koop met de opbrengst een mogelijk grotere kavel terug, hier in de omgeving of elders in Utrecht. Daarmee heeft Ouwehand een oplossing voor zijn parkeerprobleem en het Utrechts Landschap krijgt meer natuur dan zij nu heeft. Bij deze uitruil zullen de kosten voor Ouwehand en ook de gemeente aanmerkelijk lager uitvallen, zelfs als het Utrechts Landschap een hoge prijs vraagt voor de parkeerplaats. Er zal geen onrust ontstaan bij het verhuizen van sportpark naar welk gebied dan ook, de verenigingen kunnen rustig op hun mooie park blijven. Kortom iedereen is erbij gebaat aldus Van Esch. Bron:Â http://www.deweekkrant.nl/pages.php?page=1491858

Comments


bottom of page