top of page

Geschiedenis

 

Hieronder kun je meer lezen over de ontstaansgeschiedenis van
Stichting Vrienden behoud Lijsterengh

Tijdslijn

2021
  • 13 juli: Stichting Vrienden Behoud Lijsterengh presenteert alternatief plan voor de Omgevingsvisie Rhenen.

 

2012
  • Oktober: Akkoord officieel getekend.

  • Juni: Akkoord bereikt tussen de vier partijen.

 

2011
  • Mei: Gemeente Rhenen, Utrechts Landschap en Ouwehand's Dierenpark starten onderhandelingen over de integrale oplossing.

  • April: Stichting presenteert integrale oplossing voor parkeerproblematiek op de Grebbeberg.

 

2010
  • Oktober: Buurtbewoners richten de Stichting Vrienden Behoud Lijsterengh op.

  • Mei: Gemeente Rhenen maakt bekend dat sportpark Candia verplaatst moet worden naar de Lijsterengh.

Achtergrond
 

In 2010 wilde de gemeente Rhenen sportpark Candia verplaatsen naar een akker op de Lijsterengh. Buurtbewoners waren hiertegen en richtten de Stichting Vrienden Behoud Lijsterengh op.
 

De Stichting

 

De stichting werd opgericht op 11 april 2011. De werkgroep Natuur en Ecologie heeft een onderzoek uitgevoerd naar de waarde van de Lijsterengh. Het bestuur van de stichting heeft een integrale oplossing voorgesteld voor de parkeerproblematiek op de Grebbeberg.

De onderhandelingen

 

In de maanden januari tot april 2011 heeft de stichting intensief met alle betrokken partijen gesproken. De provincie Utrecht heeft zich bij de onderhandelingen aangesloten.

 

De oplossing

 

Uiteindelijk is er een akkoord bereikt. Ouwehands Dierenpark krijgt de grond van de oostelijke parkeerplaats in erfpacht. In ruil daarvoor krijgt het Utrechts Landschap de Lijsterengh. Sportpark Candia blijft op de huidige locatie. Ook wordt er 37 hectare natuurgebied ontwikkeld in de uiterwaarden tussen Rhenen en Elst.

 

Het resultaat

 

Het akkoord is op 29 oktober 2012 officieel getekend. De Lijsterengh is (voorlopig!) gered en er is ruimte voor natuurontwikkeling.

 
bottom of page