top of page

Missie 

 

Hieronder kunt u meer lezen over de missie, doelstelling en werkwijze van
Stichting Vrienden behoud Lijsterengh

De missie van de Stichting Vrienden Behoud Lijsterengh is het behoud en de duurzame ontwikkeling van het landschap van de Lijsterengh, als deel van het droogdal langs de westelijke rand van de Utrechtse Heuvelrug.

Doelstelling

De doelstelling van de stichting is om:

 • De natuurwaarden van de Lijsterengh te beschermen en te versterken;

 • De cultuurhistorische waarden van de Lijsterengh te behouden en te versterken;

 • De recreatieve mogelijkheden van de Lijsterengh te behouden en te versterken;

 • De Lijsterengh toegankelijk te maken voor een breed publiek.
   

Werkwijze
 

De stichting werkt aan haar doelstellingen door middel van:

 • Voorlichting en educatie over de natuurwaarden, cultuurhistorische waarden en recreatieve mogelijkheden van de Lijsterengh;

 • Lobbywerk bij overheden, bedrijven en andere organisaties;

 • Betrokkenheid bij planvorming en besluitvorming over de Lijsterengh;

 • Het uitvoeren van eigen projecten.
   

Geschiedenis
 

De stichting werd opgericht in 2011 door een groep buurtbewoners die zich verzetten tegen het plan om sportpark Candia te verplaatsen naar de Lijsterengh. De stichting wist uiteindelijk een akkoord te bereiken met de gemeente Rhenen, Ouwehand's Dierenpark en het Utrechts Landschap, waarbij de Lijsterengh behouden bleef.
 

Resultaten
 

De stichting heeft een aantal belangrijke resultaten geboekt, waaronder:

 • De Lijsterengh is behouden als uniek stuk landschap;

 • De natuurwaarden van de Lijsterengh zijn versterkt;

 • De cultuurhistorische waarden van de Lijsterengh zijn behouden;

 • De Lijsterengh is toegankelijker geworden voor een breed publiek.
   

Toekomst
 

De stichting blijft zich inzetten voor het behoud en de duurzame ontwikkeling van de Lijsterengh. De stichting wil de natuurwaarden van de Lijsterengh verder versterken, de cultuurhistorische waarden behouden en de recreatieve mogelijkheden verbeteren. De stichting wil ook de Lijsterengh toegankelijker maken voor een breed publiek, zodat iedereen kan genieten van dit unieke stuk landschap.

 
bottom of page