top of page
Zoeken

De Lijsterengh is gered!

Opeens gebeurde er iets, dat al heel lang niet meer mogelijk was. Gemeente Rhenen, Utrechts Landschap en Ouwehands Dierenpark zitten aan één onderhandelingstafel in het bijzijn van de provincie Utrecht. Als bestuur hebben we er op aangedrongen bij dit overleg aanwezig te mogen zijn, maar dat was niet mogelijk. Om dit prille proces van de opnieuw gestarte onderhandelingen niet te verstoren, heeft het bestuur besloten om uit de pers te blijven. Een tijd van lang wachten brak aan. In de tijd tussen mei 2011 en juni 2012 hebben de partijen langzaam de rijen besloten. Op 21 juni 2012 werd op Ouwehand’s Dierenpark een persconferentie gehouden waarvoor de stichting Vrienden Behoud Lijsterengh was uitgenodigd. De vier partijen verklaarden dat er een akkoord is bereikt. Dit akkoord blijkt geheel gebaseerd te zijn op de integrale oplossing van de stichting: Ouwehand’s Dierenpark mag, zo lang zij als bedrijf bestaat, beschikken over de grond van de oostelijke parkeerplaats. Utrechts Landschap krijgt hiervoor compensatie met de factor 1,2 in de vorm van een nader te bepalen stuk grond. Daarnaast maakt de natuurontwikkeling van 37 ha uiterwaarden tussen Rhenen en Elst en de agrarische ontwikkeling in de Meent onderdeel uit van het akkoord. Als gevolg van dit akkoord kan sportpark Candia blijven waar zij is. Het akkoord, dat officieel getekend werd op 29 oktober 2012, heeft voor de hele buurt rond de Lijsterengh een prachtig eindresultaat opgeleverd:

DE LIJSTERENGH IS GERED

Comments


bottom of page